top of page

Huisreglement

  • Minimumleeftijd bedraagt 20+, zorg ervoor dat je steeds in bezit bent van je identiteitskaart

 

  • Correcte verzorgde kledij is verplicht

 

  • Geen toegang voor personen in kennelijke dronkenschap

 

  • De bedrijfsleiding en bewakingsagenten behouden zicht het recht om personen te weigeren

 

  • Drugsbezit en/of drugshandel, in welke vorm hoe dan ook, zal automatisch resulteren in een definitieve verwijdering en melding aan de officiële instanties

 

  • Elke vorm van vernieling, geweldbreuk en/of ander storend gedrag zal automatisch resulteren in een definitieve verwijdering

 

  • Er geldt de regel ”binnen is binnen & buiten is buiten"

 

  • Er is een rookverbod in de discotheek, tenzij in de rookkamer

 

  • De directie of andere personen werkzaam binnen deze onderneming kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of andere materiele schade

 

  • De bezoeker is verplicht ten alle tijde aan instructies van directie en/of medewerkers gehoor te geven

bottom of page